<
>
<
>
Házirend

A FALK1 RENDEZVÉNYKÖZPONT HÁZIRENDJE

A Falk1 Rendezvényközpont területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Falk1 Rendezvényközpont használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Falk1 Rendezvényközpont területén TILOS

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • az olyan tevékenység, amely a Falk1 Rendezvényközpont szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Szabályok

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Falk1 Rendezvényközpont üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Falk1 Rendezvényközpont recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Falk1 Rendezvényközpont jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon, a Falk1 Rendezvényközpont recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

A Falk1 Rendezvényközpontban dolgozóknak KÖTELEZŐ

 • a Rendezvényközpont által átvételi elismervény aláírását követően átadott Beléptető kártya használata minden be-, illetve kilépéskor
 • az elvesztett kártya tényét azonnal bejelenteni a Falk1 Vezetőségnél illetve a Recepción
 • egy adott napon a Beléptető kártya nem használatának tényét (például otthonhagyás) bejelenteni, és ezzel egy időben a Recepción található jegyzőkönyvbe felvezetni az adatait (Beléptető kártya Falk1 Rendezvényközpont - Jegyzőkönyv)
  • 3 alkalom után a kártyát elveszettnek nyilvánítjuk és 3.000,- Ft fizetésére köteles az adott Dolgozó.
  • az érkező Vendégek nevének leadása a Recepción az érkezést megelőző 24 órán belül
  • a be nem jelentett Vendégük adatainak felvezetése a Recepción megtalálható Vendéglistára.

Egyéb kötelező érvényű pont

 • egy adott Rendezvényre érkező Vendégek számára külön regisztrációs pult felállítása (rendezvénymérettől függően).

Irodai kulcsok használatának protokollja

1. Az itt Dolgozóknak az egy adott kulcs felvételéhez és leadásához kapcsolódó tevékenységet az adott dokumentumban köteles – a nyomon-követhetőség végett – kitölteni (Kulcs, Dátum, Időpont, Visszahozatal, Név, Aláírás).

2. Minden kulcsfelvételt és visszaadást köteles beírni a megadott dokumentumba.

3. A kulcsmásolás szándékát minden esetben jelezni szükséges a Falk1 Vezetőségénél, és a másolás után átvételi elismervény aláírásával tudja átvenni a másolt kulcsot.

Riasztási protokoll

1. A Rendezvényközpont riasztóval (távfelügyeleti szerv biztosításával) és kamerával védett terület.

2. A nem megfelelő kód használatakor téves riasztás áll be, ami esetén a Távfelügyeleti szerv kiszállása történik. Ennek díja minden esetben 8.000,- Ft+ÁFA. A riasztás elismerésére és a díj fizetésére köteles a kód használója.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

 

       
   

SZOLGÁLATI SZERVEK

MENTŐ                              104

TŰZOLTÓSÁG                    105

RENDŐRSÉG                      107

SEGÉLYHÍVÓ                     112

   

FALK1 VEZETŐSÉG

Szögi Zoltán   +36 20 338 58 05

Feszt Gábor    +36 70 371 34 72

 

(Nagy Beáta    +36 20 384 41 94)

 

 

 

 

 

 

Látogasson el Ön is hozzánk!

Falk1 Rendezvényközpont -Edutus Ház-

1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.

+36 1 789 85 78